top of page

Regrutujte dobrovoljce

Dobrodošli u HWCDSB volonterski program kršćanske službe


Srednjoškolci su dužni ispuniti 40 sati volonterskih sati kršćanske službe kako bi imali pravo diplomirati sa školskom diplomom srednje škole u Ontariju (OSSD), kako je navedeno u Ministarstvu politike obrazovanja / Memorandum br. 124a Ministarstva obrazovanja Ontarija.

U

Ove se aktivnosti MORAJU pridržavati sljedećih pravila:

U

U

U

Ako vaša organizacija planira događaj (e) i / ili regrutuje volontere za poziciju i udovoljava svim gornjim pravilima, ispunite obrazac za prijavu u nastavku.

U

U

U

U

TWITTER.png
RECRUIT VOLUNTEERS APPLICATION FORM

OBRAZAC ZA PRIJAVU VOLONTERA

1. DIO - DOBROVOLJSKI DOGAĐAJ ILI PODACI O PLASMANU

Molimo ispunite dolje navedene podatke. Javit ćemo vam se čim budemo mogli.

12:00 PM
12:00 PM
bottom of page